Warme oproep om school- en andere locaties ter beschikking te stellen van Cokido groepen.

 • Het Cokido concept is gebaseerd op de (sociale) principes van de deeleconomie. Het maakt gebruik van het delen van tijd van de ouders die zelf in buitenschoolse kinderopvang voorzien enerzijds en het delen van ruimte van beschikbare en/of leegstaande gebouwen anderzijds. Daarom richten we ons in deze context tot de scholen en plaatselijke overheden die beschikken over gebouwen en lokalen die, zeker in vakantieperiodes, vaak niet of onderbenut blijven. Met Cokido wordt er een zinvolle invulling aan gegeven en geef je de werking van Cokido een extra steuntje in de rug. Scholen zijn ook ambassadeurs bij uitstek om het concept beter kenbaar te maken bij de ouders, de buurt en lokale beleidsmakers. Je geeft vanuit je eigen organisatie bovendien een positief beeld tegenover de maatschappij.

Een aantal win-win situaties voor scholen en buurthuizen die hun lokalen ter beschikking stellen.

 • • verbondenheid met de ouders
  • solidariteit in de buurt
  • vorm van ouderparticipatie
  • imago opbouwend
  • alternatief voor naschoolse opvang die niet door school zelf kan georganiseerd worden.

Verzekering

 • De Cokidogroepen die intekenen op een betalend Cokido family lidmaatschap zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Ook de gebruikte lokalen zijn automatisch mee verzekerd. De verzekeringspolis kan u downloaden na registratie.

Praktisch

 • Om jullie als school of lokale overheid het leven makkelijk te maken stellen we een modelovereenkomst ter beschikking omtrent het gebruik van de infrastructuur. De modelovereenkomst kan u downloaden na registratie. Ervaring leert dat samenspraak met de gemeente of stad vaak leidt tot goede samenwerkingen voor buitenschoolse kinderopvang. Aarzel dus niet om met hen in contact te treden voor de oprichting van Cokido groepen in jullie school of buurt.
Cokido in je bedrijf of organisatie? Neem contact op met ons. Contacteer ons