Wat kan Cokido betekenen voor steden en gemeenten?

 • Het bijspelen is een innovatief concept voor buitenschoolse kinderopvang. Het heeft zijn plaats naast andere stedelijke initiatieven (IBO, STIBO, ..).

  Cokido spreekt vooral ouders aan met interesse om hun sociaal netwerk uit te breiden, zoals één-oudergezinnen, nieuwkomers in de buurt, co-ouder gezinnen,… die niet kunnen terugvallen op een uitgebreid familiaal netwerk.

  Steden en gemeenten kunnen de opstart van Cokido groepen op verschillende manieren promoten en gemakkelijk maken:

  – het Cokido concept ‘liken’ op onze facebook pagina en onze website www.cokido.org promoten op de webpagina van uw stad of gemeente

  – schooldirecties stimuleren om schoollokalen (gratis) ter beschikking te stellen van de Cokido groepen

  – logistieke steun verlenen aan de Cokido groepen

  Daarnaast bieden we diensten aan waarvoor we een vergoeding verwachten.

Cokido is een niet winst gedreven initiatief. Om onze kosten te dekken hebben we echter inkomsten nodig die we o.a. via betalende dienstverlening willen realiseren.

– infosessie: gedetailleerde toelichting op een event die steden en gemeenten organiseren voor hun  welzijnsmedewerkers, schoolhoofden, buurtwerkers, brugfiguren, ouders,…

– inleefstage: medewerkers van steden en gemeenten nemen deel aan de praktijk van het bijspelen in bestaande Cokido groepen

– monitoring: ontwikkeling rapport over de werking van de Cokido groepen in jullie stad of gemeente

– community content: verzamelen van door deelnemers goedgekeurd tekst-en beeldmateriaal die steden en gemeenten kunnen inzetten voor social city branding

– impact rapportering: verslag omtrent invloed van het bijspelen op de deelnemers en hun omgeving

– helpdesk: samenstelling van een team met ervaringsdeskundigen in de stad of gemeente

– fondsenwerving: steden en gemeenten die onze missie onderschrijven bieden we een aantal steunformules aan

Meer info of een offerte op maat via hallo@cokido.org

Cokido in je bedrijf of organisatie? Neem contact op met ons. Contacteer ons